Chống Thấm Maxka

Trang cung cấp dịch vụ chống thấm của công ty cổ phần MaxKa Việt Nam

Đây là một hệ thống giải pháp tổng thể gồm

  • Website giới thiệu sản phẩm dịch vụ chống thấm
  • Hệ thống quản lý kho
  • Hệ thống CRM quản lý khách hàng và nhân viên kinh doanh