Nguyễn Gia Cosmetic

Hệ thống Website và quản trị khách hàng Nguyễn Gia Cosmetic

Các Module Hệ Thống

  • Website giới thiệu và shop Nguyễn Gia
  • Hệ thống quản lý khách hàng
  • Các chiến dịch Marketing