Giới Thiệu

Thành lập vào tháng 06/2016, Retech được định hướng để trở thành một công ty gia công phần mềm và digital marketing chất lượng tốt với sự sáng tạo về mô hình tổ chức và văn hóa doanh nghiệp tích cực. Retech lấy gia công nghệ làm nền tảng, phát triển con người làm cốt lõi và xây dựng sản phẩm làm cơ hội đột phá.

Mô hình và văn hóa doanh nghiệp tích cực là những nỗ lực mà chúng tôi đang xây dưng nhằm tạo một môi trường làm việc mở, bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và xây dựng các chiến dịch Online Marketing, nhưng vẫn không ngừng học hỏi và nắm chắc những công nghệ nền tảng. Do vậy những sản phẩm và dịch vụ của Retech được đánh giá cao bởi nhiều khách hàng.

Đoàn kết một lòng, làm việc chăm chỉ, cải tiến liên tục. Đó là những điều chúng tôi nghĩ trong từng việc nhỏ của Retech