Alibaba EDX

Trang giới thiệu sản phẩm dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu của tập đoàn EDX

Ban đầu Website được xây dựng trên phần lõi là nền tảng WordPress với tiêu chí ban đầu là hỗ trợ tối đa SEO thông tin trên lĩnh vực xuất khẩu thông qua gian hàng trên Alibaba.com và nhập khẩu ủy thác

Trong giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu phát triển và sự mở rộng tính năng của trang trong việc hỗ trợ các khách hàng của EDX trong các hoạt động. Retech đã phát triển thêm module tính năng quản trị đơn hàng nhập khẩu, tích hợp công cụ hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa trên các gian hàng thương mại điện tử của Trung Quốc như Alibaba, Taobao, Tmall, 1688

Đến nay Retech vẫn tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ SEO thông tin và Online Marketing cho website