Hệ Thống Nhập Hàng Alibaba

Hệ thống quản lý nhập khẩu Alibaba

Các Module hệ thống

  • Website giới thiệu dịch vụ
  • Hệ thống quản lý khách hàng
  • Các chiến dịch marketing