LiveGPS

Hệ thống giám sát hành trình LiveGPS của công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Việt Toàn Cầu

Đây là 1 giải pháp giám sát hành trình dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đáp ứng theo Thông Tư 03 của Bộ GTVT gồm các thành phần

  • Hệ thống tiếp nhận tín hiệu 24/07 từ các thiết bị giám sát hành trình
  • Hệ thống Web quản trị cho khách hàng hỗ trợ các hoạt động báo cáo và giám sát các phương tiện
  • Hệ thống quản lý dành cho doanh nghiệp và đại lý thiết bị giám sát hành trình
  • Hệ thống xử lý báo cáo, phân tích dữ liệu từ các thiết bị