Giới Thiệu

Thành lập từ năm 2016 từ 2 thành viên nòng cốt ban đầu. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong lĩnh vực hỗ trợ giải pháp công nghệ, tin học hóa cho các doanh nghiệp. Khu vực còn rất nhiều tiềm năng khi tính ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn vô cùng hạn chế

Theo phương châm đó chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực:

  • Xây dựng qui trình tin học hóa cho các doanh nghiệp
  • Phát triển các hạ tầng Website, ứng dụng, các công cụ quản lý hệ thống, khách hàng, nhân sự tài chính phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp
  • Tư vấn và xây dựng các chương trình Online Marketing hỗ trợ nhận diện thương hiệu, tăng khả năng chuyển đổi khách hàng

Với mục tiêu và thị trường như vậy, Retech tập trung phát triển đội ngũ và năng lực công nghệ trong các mảng:

  • Thiết kế và xây dựng Web
  • Gia công các ứng dụng trên nền tảng PHP, ASP.Net, SQL Server, MongoDB, Window Server & Linux
  • Mobile App: IOS, Android
  • Online Marketing: SEO, xây dựng các chiến dịch quảng cáo Facebook, Adword, Digital Content

Tự hào về đội ngũ chuyên nghiệp và tràn đầy nhiệt huyết của mình. Chúng tôi xây dựng giá trị cốt lõi của mình nằm ở sự tin cậy, hiệu quả và luôn mong muốn đồng hành mang lại hiệu quả và thành công cho các khách hàng của mình

Đó cũng chính là sứ mệnh và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Retech