Trang chủ » Phát triển dịch vụ Vas » Giải pháp tích hợp Chữ ký số (CA)

Giải pháp tích hợp Chữ ký số (CA)

Giải pháp Retech Core CA là giải pháp ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch trực tuyến cho các Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng xác thực nguồn gốc của dữ liệu, tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ.
Giải pháp lõi về chữ ký số của Retech bao gồm hệ thống ký số phía client Retech SDK, hệ thống ký và xác thực tập trung Retech Signserver.

Các hệ thống được tích hợp một cách trong suốt vào nghiệp vụ đối soát cước của DN, do đó mọi giao dịch trên hệ thống được xác thực và bảo vệ.