Trang chủ » Phát triển dịch vụ Vas » Phát triển dịch vụ VAS

Phát triển dịch vụ VAS

Dù xu hướng xã hội hóa ngày càng phát triển và số lượng nhà cung cấp nội dung (CP) và nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CSP) không ngừng tăng, thị trường di động có sự cạnh tranh khốc liệt trong những năm gần đây, Công ty RETECH vẫn giữ vững vị trí là một trong những công ty cung cấp hệ thống kỹ thuật cho các CP và CSP .

Các dịch vụ hiện đang cung cấp hệ thống kỹ thuật:
• Tiện ích: MCA, SMS Blocking, Call Blocking, Busy SMS, Magic Call, Funtalk, Ezmail, vSign, Ứng ngày sử dụng, Ứng tiền nhanh…
• Đa phương tiện: MobileTV, RingTunes, Tổng đài VoIP Asterisk…
• Dịch vụ trên nền SMS: InfoPlus, IOD, Vlive…
• Khách hàng doanh nghiệp: SMS Marketing, SMS Brandname, Portal…
• Xã hội hóa: SMS MO, SMS Sub, Wap link, Wap Sub…

Xác định trở thành đơn vị chủ lực trong việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đội ngũ lãnh đạo và CBNV Công ty RETECH từng ngày từng giờ nỗ lực không ngừng để đạt được những mục tiêu đã đặt ra.